หลักสูตร สอนเต้น

 • Home
 • /
 • หลักสูตร สอนเต้น
 • หลักสูตรการเต้นแบบผสมผสาน (Free Dance Syllabus)

  “การเต้นประกอบจังหวะดนตรี หรือการแสดง  ไม่มีกรอบจำกัดจินตนาการ ผู้เต้นสามารถดีไซน์ท่าทางการเต้นได้ตามทักษะที่มี” รับเฉพาะนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เพราะว่ามีผู้คนไม่น้อยที่ต้องการทันสมัย ต้องการลองค้นหาตัวเอง หรือต้องการลองสิ่งใหม่ หลักสูตรต่อไปนี้สร้างขึ้นมาสำหรับคุณ หลักสูตรย่อยและระยะเวลาในการเรียน เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 เดือนจบหลักสูตร หลักสูตรเรียนรู้เพื่อการเรียนเต้น (Learn How to Dance Syllabus) หลักสูตรการเรียนเต้นแบบผสมผสานระดับกลาง (Intermediate Free Dance Syllabus) หลักสูตรการเรียนเต้นแบบผสมผสานระดับสูง (Advance Free Dance Syllabus) หลักสูตรการเต้นเพื่อการแสดง (The Show Must Go on Dance Syallabus)

  Read More
 • หลักสูตรการเต้นโคปเวอร์ (Cover Dance Syllabus)

  “การเต้นเลียนแบบศิลปินไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตาม เป็นการเต้นฮิปฮอป และป๊อปปิ้งผสมผสานเข้าด้วยกัน ช่วยฝึกสมาธิให้กับผู้เรียน สร้างสังคมใหม่ๆ สามารถเต้นได้ทุกวัย”  รับสมัครเฉพาะนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เพราะว่ามีผู้คนไม่น้อยที่ต้องการทันสมัย ต้องการลองค้นหาตัวเอง หรือต้องการลองสิ่งใหม่ หลักสูตรต่อไปนี้สร้างขึ้นมาสำหรับคุณ หลักสูตรย่อยและระยะเวลาในการเรียน เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 เดือนจบหลักสูตร หลักสูตรการเต้นพื้นฐานเพื่อการเต้นโคปเวอร์ (Basic Dance Step for Cover Dance Syllabus) หลักสูตรการร้อง-เต้นโคปเวอร์นานาชาติ (International Singer-Dancer Cover Dance Syllabus)

  Read More
 • หลักสูตรการเต้นร่วมสมัย (Contemporary Dance Syllabus)

  “ประเภทของการเต้นรำเพื่อให้ค้นพบการเคลื่อนไหวของตนเอง จนเกิดเป็นการเต้นรำที่เป็นธรรมชาติและผ่อนคลาย และนำเสนอแนวความคิดมุมมองผ่านร่างกายทุกส่วนซึ่งเคลื่อนไหวผสมผสานกันอย่างกลมกลืน”  รับเฉพาะนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เพราะว่ามีผู้คนไม่น้อยที่ต้องการทันสมัย ต้องการลองค้นหาตัวเอง หรือต้องการลองสิ่งใหม่ หลักสูตรต่อไปนี้สร้างขึ้นมาสำหรับคุณ หลักสูตรย่อยและระยะเวลาในการเรียน เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 เดือนจบหลักสูตร หลักสูตรการเต้นรำร่วมสมัยระดับพื้นฐาน (Basic Contemporary Dance Syllabus) หลักสูตรการเต้นร่วมสมัยระดับสูง (Advance Contemporary Dance Syllabus) หลักสูตรการเต้นร่วมสมัยเพื่อการแสดงละครเวที (Theatrical Contemporary Dance Syllabus)

  Read More
 • หลักสูตรการเต้นสมัยใหม่ (Modern Dance Syllabus)

  “สุนทรียภาพของโมเดิร์น แดนซ์ อยู่ที่การผสมผสานกันของการเคลื่อนไหวกับความหมายที่แสดงออกมา ผสานขีดจำกัดทางสรีระของร่างกายมนุษย์และความคิดของผู้เต้น” รับสมัครเฉพาะนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เพราะว่ามีผู้คนไม่น้อยที่ต้องการทันสมัย ต้องการลองค้นหาตัวเอง หรือต้องการลองสิ่งใหม่ หลักสูตรต่อไปนี้สร้างขึ้นมาสำหรับคุณ หลักสูตรย่อยและระยะเวลาในการเรียน เรียนครั้งละ 1.30 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 เดือนจบหลักสูตร หลักสูตรการเต้นบัลเล่ต์สมัยใหม่ (Modern Ballet Syllabus) หลักสูตรการเต้นแจ๊สสมัยใหม่ (Modern Jazz Syllabus) หลักสูตรการรำไทยสมัยใหม่ (Modern Thai Dance Syllabus)

  Read More
 • หลักสูตรเต้นฮิปฮอป (Hip-hop Syllbus)

  “ฮิปฮอปเป็นการเต้นที่เร็ว มีการหยุด การกระตุกของร่างกายในแต่ละส่วน หรือการย่อขาและโยกตัวตัวขึ้น-ลง และการกระโดดไปตามจังหวะเพลง” รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จนถึงระดับผู้ใหญ่ ไม่ต้องการประสบการณ์ และไม่ต้องมีทักษะพื้นฐานใดๆ ขอเพียงแค่ใจรักในการเต้น ระยะเวลาในการเรียน เรียนครั้งละ 1.30 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก 2 ปี (Level 1 – Level 2) หลักสูตรสำหรับเด็ก 2 ปีขึ้นไป (Level 3 – Level 4) หลักสูตรสำหรับระดับอาชีพ 4 ปีขึ้นไป (Level 5 – Level 8) หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (PIDA Syllabus) หลักสูตรตามใจวัยรุ่น (Dance with your Style)

  Read More
 • หลักสูตรการเต้นแจ๊ส (Jazz Move Syllabus)

  “การเต้นแจ๊สจะเน้นหนักไปที่ท่วงท่าที่คมชัด รวดเร็ว แต่อ่อนไหวในลีลา จังหวะการใช้เท้าจะค่อนข้างเร็ว” รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จนถึงระดับผู้ใหญ่ ไม่ต้องการประสบการณ์ และไม่ต้องมีทักษะพื้นฐานใดๆ ขอเพียงแค่ใจรักในการเต้น ระยะเวลาในการเรียน เรียนครั้งละ 1.30 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1ครั้ง หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก 3 ปี (Pre School-Test 3) หลักสูตรสำหรับเด็กโต 4 ปีขึ้นไป (ฺBronz – Silver) หลักสูตรสำหรับระดับอาชีพ 5 ปีขึ้นไป (Gold – Advance) หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (PIDA Syllabus)

  Read More
 • หลักสูตรการเต้นบัลเล่ต์คลาสสิค (Classical Ballet Syllabus)

  “บัลเลต์คลาสสิค เป็นการเต้นที่มีความอ่อนช้อย ประกอบด้วยท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งใช้ความอ่อนตัวของผู้เต้นควบคู่กับดนตรีแนวคลาสสิก” รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จนถึงระดับผู้ใหญ่ ไม่ต้องการประสบการณ์ และไม่ต้องมีทักษะพื้นฐานใดๆ ขอเพียงแค่ใจรักในการเต้น ระยะเวลาในการเรียน เรียนครั้งละ 1.30 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก 3 ปี (Pre School-Test 3) หลักสูตรสำหรับเด็กโต 4 ปีขึ้นไป (ฺBronz – Silver) หลักสูตรสำหรับระดับอาชีพ 5 ปีขึ้นไป (Gold – Advance) หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (PIDA Syllabus)

  Read More