หลักสูตรการเต้นร่วมสมัย (Contemporary Dance Syllabus)

ประเภทของการเต้นรำเพื่อให้ค้นพบการเคลื่อนไหวของตนเอง จนเกิดเป็นการเต้นรำที่เป็นธรรมชาติและผ่อนคลาย และนำเสนอแนวความคิดมุมมองผ่านร่างกายทุกส่วนซึ่งเคลื่อนไหวผสมผสานกันอย่างกลมกลืน”

 รับเฉพาะนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

เพราะว่ามีผู้คนไม่น้อยที่ต้องการทันสมัย ต้องการลองค้นหาตัวเอง หรือต้องการลองสิ่งใหม่ หลักสูตรต่อไปนี้สร้างขึ้นมาสำหรับคุณ

หลักสูตรย่อยและระยะเวลาในการเรียน

เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ระยะเวลา 3 เดือนจบหลักสูตร

  • หลักสูตรการเต้นรำร่วมสมัยระดับพื้นฐาน (Basic Contemporary Dance Syllabus)
  • หลักสูตรการเต้นร่วมสมัยระดับสูง (Advance Contemporary Dance Syllabus)
  • หลักสูตรการเต้นร่วมสมัยเพื่อการแสดงละครเวที (Theatrical Contemporary Dance Syllabus)