หลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนดนตรียามาฮ่า เป็นหลักสูตรสากลที่ใช้ทั่วประเทศ และทั่วโลก ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนในระบบการศึกษาเดียวกัน ซึ่งมีระเบียบแบบแผน และมีมาตรฐานระดับโลก

เราได้แบ่งหลักสูตร ตามช่วงวัยต่างๆ และประเภทของเครื่องดนตรีที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เปิดประสบการณ์ในการศึกษา ได้อย่างเหมาะสมที่สุด เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี