หลักสูตรเต้นฮิปฮอป (Hip-hop Syllbus)

ฮิปฮอปเป็นการเต้นที่เร็ว มีการหยุด การกระตุกของร่างกายในแต่ละส่วน หรือการย่อขาและโยกตัวตัวขึ้น-ลง และการกระโดดไปตามจังหวะเพลง”

รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จนถึงระดับผู้ใหญ่

ไม่ต้องการประสบการณ์ และไม่ต้องมีทักษะพื้นฐานใดๆ ขอเพียงแค่ใจรักในการเต้น

ระยะเวลาในการเรียน

เรียนครั้งละ 1.30 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

  • หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก 2 ปี (Level 1 – Level 2)
  • หลักสูตรสำหรับเด็ก 2 ปีขึ้นไป (Level 3 – Level 4)
  • หลักสูตรสำหรับระดับอาชีพ 4 ปีขึ้นไป (Level 5 – Level 8)
  • หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (PIDA Syllabus)
  • หลักสูตรตามใจวัยรุ่น (Dance with your Style)