รับจัดแสดงโชว์

นอกจากคอร์สการศึกษาการเต้นและการแสดงแล้ว PIDA ยังมีการให้บริการด้านการจัดทำการแสดงพิเศษ สำหรับโชว์งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ บริษัท ห้างร้าน หรือการจัดเลี้ยงสังสรรค์ในวาระโอกาสพิเศษแก่คณะบุคคลต่างๆ ซึ่งทาง PIDA สามารถสร้างสรรค์รูปแบบการแสดงที่มีความเป็นมืออาชีพ มีเอกลักษณ์ น่าประทับใจ และตรงกับความต้องการของท่านได้