ความเป็นมา

โรงเรียน Phuket International Dance Academy (PIDA) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ด้วยวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพ ด้านศิลปะการแสดง บุคลิกภาพ และการเต้นรำแนวใหม่ เป็นการเติมช่องว่างในด้านการศึกษาเชิงศิลปะ ซึ่งเรามองว่าในปัจจุบันการศึกษามุ่งเน้นด้านวิชาการ เราจึงเปิดโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ได้มีสถานที่สำหรับการศึกษาเชิงศิลปะเต้นรำอย่างจริงจัง ในด้านศาสตร์การเต้นแขนงต่างๆ เน้นการพัฒนา และความคิดสร้างสรรค์ เพราะการเต้น เป็นการพัฒนาด้านจิตใจ คือความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง พร้อมมีท่วงท่าในการเคลื่อนไหวที่สง่างาม
PIDA เป็นโรงเรียนสอนเต้นในรูปแบบทันสมัย ที่ได้มาตรฐาน และมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะการเต้นรำและการแสดง ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ท่วงท่า ด้วยมาตรฐานระดับสากล”