Hollow Body

กีต้าร์ซีรีส์ Hollow ผ่านการปรับเปลี่ยนรวมถึงการเพิ่มแบบเพื่อตอบสนองความต้องการและความนิยมในตลาด ตลอดเวลา 40 ปี นับแต่ปี 1966 ซึ่งมีเพียงยามาฮ่าที่ทำเช่นนั้น ไม่มีผู้ผลิตรายใดที่ทำการพัฒนาทั้งฝีมือในการผลิตและเทคโนโลยีทางไฟฟ้า ปัจจุบันกีต้าร์รุ่นนี้มีหลากหลายทั้งรูปร่างและลักษณะปิกอัพเพื่อสนองความต้องการของผู้เล่นที่หลากหลาย

    Showing the single result

  • AES1500

    Read more
  • หมวดสินค้า

    • No product categories exist.
  • ยี่ห้อ