ไซเลนท์เปียโน

เมื่อเปิดใช้ระบบไซเลนท์เปียโน ผู้เล่นสามารถปิดเสียงอคูสติก แล้วเล่นเปียโนด้วยเสียงเปียโนดิจิตอลที่บันทึกจากแกรนด์เปียโน โดยการฟังผ่านหูฟังสเตอริโอ

  • หมวดสินค้า

    • No product categories exist.
  • ยี่ห้อ