NUAGE

Nuage เป็นอุปกรณ์ในระบบงานด้านเสียงที่จะเป็นการกำหนดคุณภาพพื้นฐานใหม่ ควบคู่ไปกับกระบวนการทำงานที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น Yamaha ซึ่งผู้นำแห่งผลิตภัณฑ์ด้านระบบ Hardware จึงได้ร่วมกับ Steinberg ผู้ผลิตโปรแกรมบันทึกเสียงชั้นนำอย่าง Nuendo ได้ร่วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมทั้งให้เสียงที่มีคุณภาพระดับสูง

    Showing the single result

  • Nio500-D16

    Read more
  • หมวดสินค้า

    • No product categories exist.
  • ยี่ห้อ