สินค้า

CP300

Introducing the new standard in stage pianos – the CP series.

Categories: ,

Description

Introducing the new standard in stage pianos – the CP series.

In 1976, Yamaha released the first of the CP series stage pianos. These “electric grands” became instant classics with their authentic sound and live performance convenience. Thirty years later, Yamaha celebrates those milestone keyboards by unveiling the latest and greatest in the CP series.

Drawing on our rich tradition and experience, these instruments give the live performer all the sound and expressiveness of a superbly mic’d grand piano with the portability and versatility of a modern digital instrument. Introducing the new standard in stage pianos – the CP series.

คุณสมบัติ

Made To Be Played

Like all fine instruments, the CP series keyboards simply beg to be played. Sit down with one, and the instrument becomes an extension of your hands and your musical imagination. The authentic piano voices and rich expressiveness come alive at your touch, and the sound is big enough to blast through a full band onstage – yet nuanced enough to work magic in an intimate club.

Expressive Power

Expressive PowerGraded-Hammer Effect Keyboard

Yamaha’s extensive experience in crafting fine acoustic pianos helps us in creating the ultimate digital pianos. Our advanced Graded Hammer Effect (GHE) action gives all keys an authentic resistance that increases from the top register to the lower – just as on an actual acoustic piano. Which means that you can naturally pound out thunderous low notes with your left hand and let the fingers on your right dance and fly with the high notes.

Sound Choice

In crafting the authentic sound of the CP series, we used meticulously recorded stereo samples of top-quality instruments, taken at various playing strengths, and included subtle elements such as String Resonance, Stereo Sustain, and even Key-Off Samples that capture the felt dampers muting the piano strings – providing the most authentic sounding and finely nuanced acoustic piano voices possible.

Stay In Control

The CP stage pianos are also master keyboard controllers that give you full command of your gear. Play and control external tone generators (such as the MOTIF-RACK ES). Assign different voices to different keyboard sections and create multi-textured layers of sound. Four instrument Zones on the CP300 (two on the CP33), with panel sliders, let you easily tweak the level of each instrument as you play. You can also freely reassign the sliders and wheels to control other sonic characteristics of your gear, such as sound attack, decay, brightness and filter cutoff.

Take Center Stage

Step out front and make your presence known. The CP series has a special Mono Piano sound, complete with a compression effect, designed specifically for live performance. It has the punch and power to stand out, even in full band situations.

Lock It Up

Onstage, you need to make sure everything goes smoothly. Sometimes an errant hand (yours or someone else’s) can touch the panel controls and change your special settings, giving you a rude surprise in the middle of your performance. The Panel Lock button lets you prevent that, keeping all settings fixed and secure, until you’re ready to change them yourself.

Pro-Quality Outputs

The CP300 features professional quality balanced XLR output connectors. These give you the cleanest, clearest noise-free signal – both for serious recording in the studio, and playing onstage where long unbalanced cables may compromise your sound.

Hear Yourself

A built-in stereo speaker system on the CP300 lets you hear the sound of the keyboard without the need for setting up a separate monitor. Just bring the CP300 onstage and you’re ready to perform! A convenient Speaker On/Off panel button lets you disable it and leave the monitoring levels to your soundman.

From Your Head To Your Toes

The CP series keyboards give you the same pedal control as an actual grand piano. Sustain, Soft and Sostenuto jacks are available on the CP300 – along with a fourth pedal input for controlling other sound settings – while the CP33 has a Sustain and an AUX jack (for Soft, Sostenuto, or even Expression). On certain piano sounds, Sustain can be partially applied – reproducing the “half-damper” effect of slightly muting the resonating strings on a real piano.

ภาพและเสียง

Demo Songs

ข้อมูลจำเพาะ

คอนโทรล อินเตอร์เฟส

คีย์บอร์ด จำนวนคีย์ 88
ประเภท GH keyboard
อินนิเทียล ทัช Yes
คอนโทรลเลอร์อื่น พิตช์ เบนด์ Yes
โมดูเลชัน Yes

Control Interface

Other Controllers Control Slider Master Equalizer Slider, Zone Control Slider, Song Volume Slider

คอนโทรล อินเตอร์เฟส

คอนโทรลเลอร์อื่นๆ อื่น ๆ Master Volume Dial
หน้าจอ ประเภท LCD with back-light
ขนาด 24 characters x 2 lines
แบ็คไลต์ Yes

เสียง

การสร้างเสียง โทน เจเนอเรติง เทคโนโลยี AWM Dynamic Stereo Sampling
โพลีโฟนี จำนวนโพลิโฟนี (สูงสุด) 128
พรีเซ็ต จำนวนเสียง Presets: 50 Voices XG Voices: 480 Voices + 12 Drum kits

เพลง

บันทึก ฟังค์ชันบันทึก 16-track recording/playback, Tempo adjustment, max. capacity: 1.4 MB, 140,000 notes

Storage and Connectivity

Connectivity AC IN Yes

การเก็บข้อมูลและการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ หูฟังแบบครอบศีรษะ PHONES (standard stereo phone jack),
ฟุตสวิตช์ ASSIGNABLE FOOT PEDAL (SUSTAIN/SOSTENUTE/SOFT/AUX)
MIDI MIDI IN / OUT / THRU
ไลน์ เอาต์ OUTPUT L/MONO R (standard stereo phone jack),OUTPUT L R (XLR)
USB TO HOST Yes
อื่น ๆ INPUT L/MONO R (standard stereo phone jack)

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมในชุด อื่น ๆ AC Power Cord, Foot Switch FC3, Owner’s Manual, Software DVD-ROM (Cubase AI)

Size/Weight

Dimensions Width 1,391mm (54-3/4″)
Height 170mm (6-3/4″)
Depth 460mm (18-1/4″)
Weight Weight 32.5kg (71.7 lbs.)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CP300”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • หมวดสินค้า

    • No product categories exist.
  • ยี่ห้อ