สินค้า

Tyros5-76

The Power of Reality
An outstanding performance keyboard, with authentic sounds, effects, realistic accompaniment, and a new 76-key keyboard that extends your expressive range and allows you to make the most of the Tyros5’s outstanding performance features.

DescriptionSuperb sound and powerful functionality provide performance you can believe in.
In Tyros5 Yamaha has created the ultimate performance keyboard, with outstanding sounds, enhanced DSP effects, and accompaniment Styles so real it’s like being backed by the world’s finest musicians. The Tyros5 brings a level of authenticity like no instrument before it.
Whether sketching composition ideas, carefully crafting the perfect arrangement or delivering a memorable performance, the Tyros5 is your perfect companion.

คุณสมบัติ

More than 300 New Voices including “S.Art2 Voice”

More than 300 new Voices have been added to the Tyros5, including new brass, guitars, synth, electric pianos, and upright pianos. S.Art2 Voices are high-quality sounds that re-create the feeling of an actual instrument when performing.

Authentic Ensemble Performances

ensemble-voice

Ensemble Voice is an amazing new feature that reproduces true “divisi” playing in a section. In the past, a Voice like Brass Quartet would use a sample of four players, which sounded great. However, if you played two notes you’d get eight players, which could sound great but isn’t the most realistic. Tyros5 Ensemble Voices always get the same number of players because Tyros5 has the musical knowledge of a professional music arranger. Play two notes with a Brass Quartet Ensemble Voice, and Tyros5 will send the trumpets to the top notes and the trombones to the lower notes; it’s an incredibly realistic sound.

Ensemble Voices also utilize parameters which enliven the performance to reproduce the subtle variations in timing heard in a real ensemble. This provides an authentic sound that sounds as if a group of actual performers were playing and allows you to enjoy playing like an instrumental quartet with ease.

Welcome to Organ World

The Tyros5 features Vintage, Home, Euro, Concert, and Theatre organ Voices, all superbly reproduced with stunning samples that allow the Tyros5 to shine in any situation that an organist might encounter. With features such as a comprehensive set of realistic organ-style controls, adjustable effects, and intuitive operation that allows you to alter the sound in real time while you play, Organ World is sure to meet the demands of the most demanding performer.

Organ-World-OrganFlutes

Organ-World-Home-OrgBallad

Organ-World-EuroPerc

Organ-World-LieblichGedackt

Organ-World-Tibia-vox

Add Rhythm to your performances with Audio Styles

rhythm-performances

Adding forty new percussion-based Styles to the Tyros5’s impressive backing and accompaniment capabilities, Audio Styles add natural feel, ambience, and warmth to drum and percussion parts, offering greater expressive potential. Audio Styles also benefit from Yamaha’s Time Stretch Technology, which allows the audio to follow your tempo changes without changing pitch, so everything stays in perfect sync.

Enhanced DSPs for authentic effects that give you “that” sound

Not only does the Tyros5 have new and high-quality effect types, including Real Distortion and Real Reverb, it provides beautifully designed panel displays, with highly intuitive controls – just like actual effect devices. These also include VCM (Virtual Circuit Modeling) effects that use the same technology as the professional-level processing on Yamaha’s high-end mixers.

Real Reverb

Real Reverb is an improved version of the Reverb technology found in previous versions of the Tyros. New algorithms take a greater number of factors into account, producing smoother, more natural reverbs.

Real-Reverb

Real-Reverb-mixing-console

Real Distortion

Real Distortion effects are based on digital models of classic guitar amplifiers from the 1960’s and 1970’s. There are also digital models of legendary analog guitar effect pedals. The result meticulously reproduces the frequencies and dynamics of real distortion guitar sounds. With the new, intuitive graphical interface, you’ll feel like you’re controlling the original amplifier!

Real-Distortion-Mixing-Console

Real-Distortion-Mixing-Console2

Real-Distortion-Mixing-Console3

Real-Distortion-Mixing-Console4

VCM (Virtual Circuit Modeling)

While digital solutions are increasingly prevalent in music production studios and performance venues, but older analog gear is still used to get the warm sound that digital effects typically cannot provide. VCM Technology provides accurate reproductions of the classic sound of such effects units.

VCM-Mixing-console

VCM-Mixing-console2

VCM-Mixing-console3

A versatile high performance audio engine that gives you total control over your sound.

The Tyros5 is capable of playing back and recording audio files (including performances using Audio Styles), and also possesses a range of audio manipulation features you can use to create “karaoke” style “minus one” tracks in the key and tempo of your choice.

Audio Link Multi Pad

Audio Link Multi Pad function lets you link your own audio files (sound effects, vocal phrases, and so on), and trigger them from the Pads as you perform.

Vocal cancel

A powerful Vocal Cancel function effectively cancels or suppresses signals like vocals and solos that play a central role in an audio file, allowing you to make your own “minus one” track and sing “karaoke” style with just instrumental backing.

Time stretch and pitch shift

Not all people have the same vocal range. The Tyros5 can put your favorite song in the key of your choice with a powerful pitch shift feature that lets you change the key without changing the tempo. If you do want to change the tempo, you can use the time stretch feature to slow down or speed up the tempo without changing the pitch.

Right Hand Style Control

With Tyros5 you can create up to three split points across the keyboard. Offering the flexibility to, for example, assign a different Voice to each zone. Tyros5’s accompaniment styles can now be controlled by chords played in the right hand split zones, allowing you to play bass parts manually with your left hand.

Cross fader

Cross-fader

Cross fader lets you adjust the volume balance between MIDI Song playback and Audio file playback. Moving the fader to the left increases the volume of MIDI Song playback, while moving it to the right increases the volume of Audio playback.

Panel Lock

Lock the panel to prevent any settings from being changed when you are away from the instrument—the perfect function for the live performer.

4 Sub out

Tyros5 features four Sub Out line-out connections that you can use to adapt your sound to any performance situation, whether it be sending a specific part to a powered monitor, or sending a different sound to the house PA.

New Design

The Tyros5 features a metallic silver body (titanium finish) that looks as if it were chiseled out of metal, giving it an exclusive, high-tech feel. We’ve also given attention to the button operations and knob positions, so that people who are already familiar with Tyros can operate the new model freely and without worries.

ข้อมูลจำเพาะ

ขนาด / น้ำหนัก

ขนาด ความกว้าง 1347mm
ความสูง 142mm
ความลึก 450mm
น้ำหนัก น้ำหนัก 16.0g

คอนโทรล อินเตอร์เฟส

คีย์บอร์ด จำนวนคีย์ 76
ประเภท Organ (FSX), Initial Touch/Aftertouch

Control Interface

Keyboard Touch Response Hard1, Hard2, Medium, Soft1, Soft2

คอนโทรล อินเตอร์เฟส

คอนโทรลเลอร์อื่น พิตช์ เบนด์ Yes
โมดูเลชัน Yes

Control Interface

Other Controllers Sliders 9 (including 1 assignable), Cross Fader
Art. Switches 2

คอนโทรล อินเตอร์เฟส

หน้าจอ ประเภท TFT VGA 7.5 inch LCD
ขนาด 640 x 480 dots
สี Color
ภาษา English, German, French, Spanish, Italian
พาแนล ภาษา English

เสียง

การสร้างเสียง โทน เจเนอเรติง เทคโนโลยี AWM Stereo Sampling
โพลีโฟนี จำนวนโพลิโฟนี (สูงสุด) 128
พรีเซ็ต จำนวนเสียง 1279 Voices + 480 XG Voices + 37 Drum/SFX Kits
เสียงหลัก Ensemble 55 S.Art2! 44 / S.Art! 288 MegaVoice 54 / Live! 138 Cool! 81 / Sweet! 37 / Organ World 40

Voices

Custom Optional Wave Capacity MAX 1,024MB (Optional)
Sampling Custom Voice

เสียง

คัสตอม แต่งเสียง Yes
ซาวนด์ ครีเอเตอร์ / วอยซ์ เซ็ต Yes
รูปแบบเสียง XG Yes
GS Yes
GM Yes
GM2 Yes

Voices

Expandability Expansion Voice Yes *Wave Capacity: depends on the optional Flash Memory Expansion Module (FL1024M, FL512M)
Part Right 1, Right 2, Right 3, Left

เอฟเฟ็กต์

ประเภท รีเวิร์บ 52 Presets + 3 User
คอรัส 106 Presets + 3 User
DSP DSP1: 322 Presets + 3 User, DSP2-9: 322 Presets + 10 User
มาสเตอร์ คอมเพรสเซอร์ 5 Presets + 5 User settings
มาสเตอร์ อีควอไลเซอร์ 5 Presets + 2 User settings

Effects

Types Others Mic effects: Noise Gate x 1, Compressor x 1, 3Band EQ x 1
Vocal Harmony Number of Presets Vocal Harmony: 44, Synth Vocoder: 10
Number of User Settings 60 * The number is the total of Vocal Harmony and Synth Vocoder.
Vocal Effect 23

สไตล์จังหวะ

พรีเซ็ต จำนวนพรีเซ็ตสไตล์ 539
สไตล์หลัก 40 + Audio, 7 FreePlay, 441 Pro, 51 Session
ฟิงเกอริง Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard
สไตล์คอนโทรล INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3
ฟังค์ชันอื่นๆ ค้นหาดนตรี 2,500 Records
One Touch Setting (OTS) 4 for each Style

Accompaniment Styles

Expandability Expansion Style Yes
Expansion Audio Style Yes Audio Capacity: approx. 124MB
Compatibility Style File Format, Style File Format GE

เพลง

พรีเซ็ต จำนวนเพลงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 5 Sample Songs
บันทึก จำนวนเพลง Unlimited (depends on the drive capacity)
จำนวนแทร็ค 16
ความจุข้อมูล approx. 300 KB/Song
ฟังค์ชันบันทึก Quick Recording, Multi Recording, Step Recording
ข้อมูลที่อ่าน/เล่นได้ เล่นเพลง SMF (Format 0 & 1), XF
บันทึก SMF (Format 0)

ฟังค์ชัน

ชุดการตั้งค่า จำนวนปุ่ม 8
คอนโทรล Registration Sequence, Freeze
บทเรียน/ไกด์ บทเรียน/ คู่มือ Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo
Performance Assistant Technology (PAT) Yes
สาธิต/ช่วยเหลือ การสาธิต Yes
การควบคุมทั่วไป เมโทรโนม Yes
ความเร็วจังหวะ 5 – 500, Tap Tempo
Transpose -12 – 0 – +12
จูน 414.8 – 440 – 466.8 Hz
ปุ่ม Octave Yes
Scale Type 9 Presets
อื่นๆ ไดเร็คต์ แอคเซส Yes

Functions

Miscellaneous Text Display Function Yes
Wallpaper Customization Yes
Voices Harmony/Echo Yes
Panel Sustain Yes
Mono/Poly Yes
Voice Information Yes
Styles Style Creator Yes
Style Recommender Yes
OTS Information Yes
Songs Song Creator Yes
Score Display Function Yes
Lyrics Display Function Yes
Multi Pads Multi Pad Creator Yes
Audio Recorder/Player Recording Time (max.) 80 minutes/Song
Recording .wav (WAV format: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo)
Playback .wav (WAV format: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: 44.1/48.0 kHz sample rate, 64–320 kbps and variable bit rate, mono/stereo)
Time Stretch Yes
Pitch Shift Yes
Vocal Cancel Yes
Multi – Recording .aud (Tyros5 original: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo)
Multi – Playback .aud (Tyros5 original: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo)

การเก็บข้อมูลและการเชื่อมต่อ

การเก็บข้อมูล อินเทอร์นอล เมโมรี approx. 6.7MB
ฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ 500GB
เอ็กซ์เทอร์นอล ไดรเวอร์ USB Flash Memory (via USB to DEVICE)
การเชื่อมต่อ หูฟังแบบครอบศีรษะ Yes
การต่อเชื่อม FOOT PEDAL 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION 1), 3 (VOLUME), Function Assignable
การเชื่อมต่อ ไมโครโฟน Yes (Combo Jack)
MIDI MIDI A (IN/OUT), MIDI B (IN/OUT)
AUX อิน L/L+R, R
ไลน์ เอาต์ MAIN (L/L+R, R), SUB OUT (1,2), SUB OUT (3,4 / AUX OUT)
การต่อเชื่อม RGB OUT Yes
การเชื่อมต่อ USB TO DEVICE USB 2.0 x 2 (Front/Back)
USB TO HOST USB 2.0 x 1

Accessories

Included Accessories Owner’s Manual, Online Member Product Registration, AC Power Cord, Music Rest, two Music Rest Brackets, USB Wireless LAN Adaptor * May not be included depending on your particular area. Please check with your Yamaha dealer.

Multi Pads

Preset Number of Multi Pad Banks 190 banks x 4 Pads
Audio Audio Link Yes

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tyros5-76”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • หมวดสินค้า

    • No product categories exist.
  • ยี่ห้อ