PIDA หรือ Phuket International Dance Academyเป็นสถาบันที่เปิดสอนศิลปะการเต้น หลักสูตรชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับอาชีพ โดยยึดระบบการเรียนการาสอน จากสถาบัน The Australian Teacher of Dancing ( A.T.O.D ) ด้วยมาตรฐานสากล ด้านบุคลากร ผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งห้องเรียนที่สร้างขึ้นมา สำหรับการเรียน การสอนเต้นรำโดยตรง ซึ่งมีความสมบูรณ์แบบและได้มาตรฐาน จึงได้รับเอกสิทธิ์ ให้เป็นตัวแทนการเผยแพร่หลักสูตรนี้เป็นแห่งแรกในภาคใต้ ภายใต้การดูแลของคณะผู้บริหาร PK Inter Music

ก้าวสู่การเป็นนักเต้น อย่างมืออาชีพ ด้วยตัวคุณเอง”
Let’s Dance with Us

หลักสูตรหลักสูตรของ PIDA