ญัฐพล สังข์แก้ว (จีโน่) – ณัฐกานต์ ตรีวิวัฒน์วงศ์ (โอม) – กีตาร์คลาสสิค