ฉลาด เพชรถาวร (ต้น) – อิเล็กโทน

“รู้สึกประทับใจกับการสอนให้เล่นดนตรีแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของทางโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ภูเก็ต ครับ คือคุณครูจะให้อิสระเราในการทดลองสิ่งใหม่ๆ ตามแนวทางที่เราชื่นชอบ แต่ก็อยู่ในหลักการของการเล่นดนตรีที่ถูกต้อง และยังช่วยกระตุ้นให้เราแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ผมเชื่อว่าประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้จากการเรียนทั่วๆ ไป เพราะทีนี้เขาสอนให้เด็กเล่นดนตรีแบบมืออาชีพจริงๆ ครับ”