หลักสูตรการเต้นบัลเล่ต์คลาสสิค (Classical Ballet Syllabus)

บัลเลต์คลาสสิค เป็นการเต้นที่มีความอ่อนช้อย ประกอบด้วยท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งใช้ความอ่อนตัวของผู้เต้นควบคู่กับดนตรีแนวคลาสสิก”

รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จนถึงระดับผู้ใหญ่ ไม่ต้องการประสบการณ์ และไม่ต้องมีทักษะพื้นฐานใดๆ ขอเพียงแค่ใจรักในการเต้น

ระยะเวลาในการเรียน

เรียนครั้งละ 1.30 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

  • หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก 3 ปี (Pre School-Test 3)
  • หลักสูตรสำหรับเด็กโต 4 ปีขึ้นไป (ฺBronz – Silver)
  • หลักสูตรสำหรับระดับอาชีพ 5 ปีขึ้นไป (Gold – Advance)
  • หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (PIDA Syllabus)