หลักสูตรการเต้นโคปเวอร์ (Cover Dance Syllabus)

การเต้นเลียนแบบศิลปินไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตาม เป็นการเต้นฮิปฮอป และป๊อปปิ้งผสมผสานเข้าด้วยกัน ช่วยฝึกสมาธิให้กับผู้เรียน สร้างสังคมใหม่ๆ สามารถเต้นได้ทุกวัย”

 รับสมัครเฉพาะนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

เพราะว่ามีผู้คนไม่น้อยที่ต้องการทันสมัย ต้องการลองค้นหาตัวเอง หรือต้องการลองสิ่งใหม่ หลักสูตรต่อไปนี้สร้างขึ้นมาสำหรับคุณ

หลักสูตรย่อยและระยะเวลาในการเรียน

เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ระยะเวลา 1 เดือนจบหลักสูตร

  • หลักสูตรการเต้นพื้นฐานเพื่อการเต้นโคปเวอร์ (Basic Dance Step for Cover Dance Syllabus)
  • หลักสูตรการร้อง-เต้นโคปเวอร์นานาชาติ (International Singer-Dancer Cover Dance Syllabus)