หลักสูตรการเต้นแบบผสมผสาน (Free Dance Syllabus)

การเต้นประกอบจังหวะดนตรี หรือการแสดง  ไม่มีกรอบจำกัดจินตนาการ ผู้เต้นสามารถดีไซน์ท่าทางการเต้นได้ตามทักษะที่มี”

รับเฉพาะนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

เพราะว่ามีผู้คนไม่น้อยที่ต้องการทันสมัย ต้องการลองค้นหาตัวเอง หรือต้องการลองสิ่งใหม่ หลักสูตรต่อไปนี้สร้างขึ้นมาสำหรับคุณ

หลักสูตรย่อยและระยะเวลาในการเรียน

เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ระยะเวลา 1 เดือนจบหลักสูตร

  • หลักสูตรเรียนรู้เพื่อการเรียนเต้น (Learn How to Dance Syllabus)
  • หลักสูตรการเรียนเต้นแบบผสมผสานระดับกลาง (Intermediate Free Dance Syllabus)
  • หลักสูตรการเรียนเต้นแบบผสมผสานระดับสูง (Advance Free Dance Syllabus)
  • หลักสูตรการเต้นเพื่อการแสดง (The Show Must Go on Dance Syallabus)