หลักสูตรการเต้นสมัยใหม่ (Modern Dance Syllabus)

สุนทรียภาพของโมเดิร์น แดนซ์ อยู่ที่การผสมผสานกันของการเคลื่อนไหวกับความหมายที่แสดงออกมา ผสานขีดจำกัดทางสรีระของร่างกายมนุษย์และความคิดของผู้เต้น”

รับสมัครเฉพาะนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

เพราะว่ามีผู้คนไม่น้อยที่ต้องการทันสมัย ต้องการลองค้นหาตัวเอง หรือต้องการลองสิ่งใหม่ หลักสูตรต่อไปนี้สร้างขึ้นมาสำหรับคุณ

หลักสูตรย่อยและระยะเวลาในการเรียน

เรียนครั้งละ 1.30 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ระยะเวลา 3 เดือนจบหลักสูตร

  • หลักสูตรการเต้นบัลเล่ต์สมัยใหม่ (Modern Ballet Syllabus)
  • หลักสูตรการเต้นแจ๊สสมัยใหม่ (Modern Jazz Syllabus)
  • หลักสูตรการรำไทยสมัยใหม่ (Modern Thai Dance Syllabus)