กลุ่มวิชาเปียโน/ อิเล็กโทน/ กีตาร์

Adult Piano Course (Individual/ Pair)
คำนิยาม: หลักสูตรดนตรีเปียโนสำหรับผู้ใหญ่
รายละเอียด:
อายุ: ไม่จำกัดอายุ
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 2 ปี
รูปแบบการเรียน: สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบเดี่ยว และคู่
หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านเปียโน
Yamaha Popular Piano
คำนิยาม: ป๊อปปูล่า เปียโน
รายละเอียด: หลักสูตร Popular Piano Style จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการจะเรียน Piano อย่างรวดเร็วซึ่งเวลาการสอนจะสามารถทำให้ผู้เรียนเล่นเพลงโดยใช้เวลาอันสั้น โดยหลักสูตรจะไม่เน้นเรื่อง technique มาก แต่จะเน้นในเรื่องการทำให้ผู้เข้าเรียนทำความเข้าใจกับการเล่น Pianoในมือซ้ายและขวาแบบง่ายๆ สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนหลักสูตรระยะสั้นคือทักษะกับความเข้าใจการเล่นเพลงสากลทั่วไปและการอ่าน chord ในเพลงทั่วไป โดยที่ไม่ต้องพึ่งการอ่านโน้ตมือซ้าย และแต่ต้องอ่าน note ในมือขวา เพื่อที่จะสามารถบรรเลงเพลงออกมาอย่างไพเราะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเล่นเปียโนโชว์ แบบง่ายๆ หลังจากจบหลักสูตรแล้วนักเรียนจะมีความรู้พื้นฐานในการเล่น Piano ใน Style pop ในเบื้องต้นและนำสิ่งที่ได้เรียนไปพัฒนาการเล่นของตนต่อไปได้ในอนาคต
อายุ: ผู้เรียนต้องจบ Adult Piano เล่ม 2 หรือ Pianoforte เล่ม 3
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 3 ปี
รูปแบบการเรียน: เรียนเดี่ยว หรือ กลุ่ม ( กลุ่มละประมาณ 1-4 คน )
หมายเหตุ:
Pianoforte ( Individual/Pair )
คำนิยาม: หลักสูตร เปียโนฟอร์เต้
รายละเอียด: หลักสูตรเปียโนสำหรับเด็ก 6 ปีขึ้นไป มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านการฟัง ร้อง เล่น ตลอดจนการทำ Imrpovisation ซึ่งมีการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับสูงเน้นเทคนิคการบรรเลงเปียโนให้ไพเราะ พร้อมพัฒนาทักษะด้านอื่นๆครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น การร้อง Solfege Keyboard Harmony Sight Playing เทคนิคการฟังและพื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรี ซึ่งจะเป็นทักษะพื้นฐานของการประพันธ์เพลง (Composition) และการทำImprovisation พร้อมซีดีสั่งตรงมาจากญี่ปุ่น และบทเพลงหลากหลายสไตล์และจากผู้ประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงมากมายให้ได้เลือกเรียน
อายุ: 6 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 6 ปี ( จบเกรด 6 )
รูปแบบการเรียน: เรียนเดี่ยว, คู่ หรือ กลุ่ม ( กลุ่มละประมาณ 4-6 คน )
หมายเหตุ:
Junior Electone Course : JEC
คำนิยาม: หลักสูตรอิเล็กโทน สำหรับเด็ก
รายละเอียด: หลักสูตรอิเล็กโทนแนวใหม่ เหมาะสำหรับผู้ต้องการเล่นอิเล็กโทนอย่างจริงจัง เป้าหมายของการเรียนเน้นการแสดง (Performance) และที่ขาดไม่ได้คือ การประพันธ์เพลง (Composition) และการเรียบเรียงเพลง (Arrange) อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้เรียนหลักสูตรนี้ ควบคู่กับการคิดค้นการปรับแต่งเสียงเพลงบนเครื่องอิเล็กโทน และจะได้เล่นบทเพลง Repertoire มากมายและหลากหลาย จากหนังสือเรียน ซึ่งบทเพลงเหล่านี้มีการเรียบเรียงและประพันธ์ รวมทั้งมีเสียง และจังหวะที่สร้างสรรค์จากครูและนักเรียนอิเล็กโทนจากทั่วทุกมุมโลก
อายุ: ผู้เรียนต้องจบ JSFC เล่ม 2 หรือ YESC เล่ม 3
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 5 ปี
รูปแบบการเรียน: เรียนเดี่ยว, คู่ หรือ กลุ่ม ( กลุ่มละประมาณ 4-6 คน )
หมายเหตุ:
Yamaha Electone Study Course : YESC
คำนิยาม: หลักสูตรอิเล็กโทน
รายละเอียด: หลักสูตรอิเล็กโทนคือหลักสูตรที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของสถาบันดนตรียามาฮ่าที่ผ่านการศึกษาวิจัยอย่างยาวนาน จนการันตีได้ถึงคุณภาพของหลักสูตร สร้างศิลปินและนักดนตรีระดับโลกมากมาย ด้วยความหลากหลายของเสียงดนตรีประเภทต่างๆ ที่บรรจุรวมไว้ในอิเล็กโทน ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทั้งทักษะพัฒนาความคล่องของประสาทสัมผัสทุกส่วน จนก้าวไปถึงความสามารถในการทำ Improvise ที่สร้างสรรค์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด
อายุ: 6 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 5 ปี
รูปแบบการเรียน: เรียนเดี่ยว, คู่ หรือ กลุ่ม ( กลุ่มละประมาณ 8-10 คน )
หมายเหตุ:
Junior Guitar Course : JGC
คำนิยาม: หลักสูตรกีต้าร์ สำหรับเด็ก
รายละเอียด: ไม่ต้องรอให้ถึงวัย Teen แล้วมาฝึกเล่นกีตาร์ น้องๆ อายุ 8-11 ขวบ ก็มาสนุกสนานกับการเรียนกีตาร์สำหรับเด็ก ด้วยหลักสูตร Junior Guitar Course ที่ยามาฮ่าพัฒนาตามแนวคิดการสอนดนตรีสำหรับเด็ก (JMC) ที่บ่มเพาะพื้นฐานทางดนตรีที่ละเอียดอ่อน มุ่งเน้นการเล่นกีตาร์อย่างถูกวิธี พรั่งพร้อมกับกิจกรรม การร้อง การฟัง จนน้องๆ สามารถร้องและเล่นกีตาร์ไปพร้อมกันได้ ฝึกฝนทักษะจนสามารถเล่นบทเพลงบรรเลงเดี่ยว (Solo) และสนุกกับเพื่อนๆ ในรูปแบบการเล่นแบบรวมวง (Ensemble) ได้อย่างไพเราะ
อายุ: 8-11 ปี
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 2 ปี
รูปแบบการเรียน: เรียนเป็นกลุ่ม ( กลุ่มละ 2-5 คน )
หมายเหตุ:
Yamaha Guitar Course : YGC
คำนิยาม: หลักสูตรกีต้าร์
รายละเอียด: หลักสูตรกีตาร์ที่ยามาฮ่า พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นหลักสูตรการเรียนกีตาร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ตั้งแต่การเริ่มเรียนในระดับขั้นพื้นฐาน การเล่นกีตาร์อย่างถูกวิธี ฝึกการอ่านโน้ต ทฤษฎีดนตรี การเล่นคอร์ดในรูปแบบต่างๆ กับบทเพลงหลากหลายรูปแบบ เช่น Folk, Classic, Flamenco หรือ Popular ไปจนถึงการเรียนในระดับกีตาร์คลาสสิกชั้นกลาง-ชั้นสูง ซึ่งมีการเล่นที่ละเอียดซับซ้อนยิ่งขึ้น จนสามารถวิเคราะห์บทเพลงและดัดแปลงวิธีการเล่นได้ด้วยตนเอง นักเรียนกีตาร์จากสถาบันดนตรีสยามกลการ ปัจจุบันเป็นนักกีตาร์ที่มีความสามารถมาตรฐานระดับโลก ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลมากมายหลายท่าน
อายุ: 12 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 3 ปี
รูปแบบการเรียน: เรียนเดี่ยว หรือ กลุ่ม ( กลุ่มละประมาณ 6 คน )
หมายเหตุ: