กลุ่มวิชาป๊อปปูล่ามิวสิค

Electric Guitar Course
คำนิยาม: กีตาร์ไฟฟ้า
รายละเอียด: วิชา Electric Guitar ของโรงเรียนดนตรีสยามกลการนั้น สอนให้นักเรียนได้ฝึกตั้งแต่ระดับ Beginner ที่มีพื้นฐานที่ถูกต้องทั้งปฏิบัติ ทฤษฎี และความสนุกไปด้วย นักเรียนสามารถเล่นเป็นเพลงได้เร็ว และขณะเดียวกันเราก็มีวิธีสอนให้นักเรียนรู้ทฤษฎีด้วยวิธีสอนแบบใหม่ไม่ให้น่าเบื่ออีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น Style Pop, Rock, Blues, Jazz หรือ Style อื่น มีคณาจารย์รองรับให้นักเรียนได้ความรู้ และปฏิบัติตาม Style นั้นๆ เมื่อผ่านจากระดับ Beginner ไปแล้ว การเรียนแบบเจาะลึก และมีการวิเคราะห์ถึงการเล่นใน Style ต่างๆ อย่างจริงจัง การฝึก Chords, Solo การเล่น Rhythm ตลอดจนการทำ Improvise ในบทเพลงต่างๆ
อายุ: 10 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 2 ปี
รูปแบบการเรียน: เรียนเดี่ยว หรือ กลุ่ม ( กลุ่มละประมาณ 1-4 คน )
หมายเหตุ:
Electric Bass Course
คำนิยาม: กีต้าร์เบส
รายละเอียด: วิชา Electric Bass ของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ นักเรียนสามารถเรียนได้ตั้งแต่ระดับ Beginner ถึงขั้น Advance สอนให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน และได้ทั้งพื้นฐานการวางนิ้วมือซ้ายและมือขวาที่ถูกต้อง เล่นเป็นเพลงได้ในระยะเวลาสั้นๆ และฝึกการอ่าน Note และทฤษฎีต่างๆ โดยวิธีการสอนที่ไม่น่าเบื่อ หรือทำให้นักเรียนรู้สึกว่าไม่อยากที่จะเรียน Note หรือทฤษฎี ไม่ว่าจะเป็น Style Pop, Rock, R+B, Funk, Jazz หรืออื่นๆ คณาจารย์ของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ พร้อมที่จะสอนให้นักเรียนเป็นนักเล่น Bass และนักดนตรีที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพในอนาคต
อายุ: 10 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 2 ปี
รูปแบบการเรียน: เรียนเดี่ยว หรือ กลุ่ม ( กลุ่มละประมาณ 1-4 คน )
หมายเหตุ:
Keyboard Course
คำนิยาม: คีย์บอร์ด
รายละเอียด: วิชา Keyboard ของYamaha รองรับนักเรียนที่ต้องการเล่นเพลงใน Style Pop, Rock และ Style อื่นๆ โดยเรียนเพลงที่มีทั้ง Chord และ Melody ฝึกมือซ้ายและมือขวา การเรียนอ่าน Note และ Chord จากเพลงไม่ใช่เฉพาะแบบฝึกหัดสั้นๆ จึงทำให้นักเรียนมีความสนุกและอยากจะฝึกซ้อมเพื่อเล่นเพลงนั้นๆ ให้ได้เร็วขึ้น ประกอบกับ Touching ของ Keyboard จะเบากว่าของ Piano ก็จะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าเล่นได้คล่องขึ้น คณาจารย์ของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ จะสอนวิธีการเล่นทั้งเพลง แบบฝึกหัด การวางนิ้วมือ ฝึก Scale ต่างๆ Ear Training และการ Comping ในบทเพลงเหล่านั้น นักเรียนสามารถนำไปเล่นกับนักร้อง หรือรวมกับนักดนตรีอื่นเล่นกันเป็นวงได้อีก
อายุ: 10 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 2 ปี
รูปแบบการเรียน: เรียนเดี่ยว หรือ กลุ่ม ( กลุ่มละประมาณ 1-4 คน )
หมายเหตุ:
Drums Course
คำนิยาม: กลอง
รายละเอียด: เรามีการสอนในระดับ Beginner จนไปถึงระดับ Advance วิชานี้จะเน้นการเล่นพื้นฐานของ Bass Drums, Snare, Hihat กับ Metronome นักเรียนจะได้ความเที่ยงตรงของจังหวะ และขณะเดียวกันกับความยืดหยุ่นในความรู้สึกในการเล่นกลองได้หลากหลาย Style ดนตรี หลังจากนั้นก็จะพัฒนาไปถึงการเล่นกล่องกับบทเพลงซึ่งต้องเน้นทั้งเทคนิค และการเล่น Groove, Fill in หรือแม้กระทั้ง Solo Rhythmic และ Dynamic ของการเล่นกลอง คณาจารย์ของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ จะเน้นจุดนี้เป็นข้อสำคัญด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นนักเรียนยังได้ฝึก Ear Training ประกอบกับการฟังเพลงใน Style ต่างๆ จะทำให้นักเรียนได้ความรู้สึกในการเล่น และพัฒนาการเล่นอย่างมีความสุข
อายุ: 10 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 3 ปี
รูปแบบการเรียน: เรียนเดี่ยว หรือ กลุ่ม ( กลุ่มละประมาณ 1-4 คน )
หมายเหตุ:
Acoustic Guitar Course ( Folk Guitar )
คำนิยาม: อคูสติก กีต้าร์
รายละเอียด: การเล่น Acoustic Guitar หรือเรียกกันง่ายๆ ว่า เล่นกีตาร์โปร่ง หรือเล่น Folk Guitar ทางโรงเรียนดนตรีสยามกลการ เน้นความสนุกสนานในการเล่นดนตรีเป็นหลัก การเล่น Open Position Chords Progression 2, 3, 4 Chords Progression เล่น Pop, Folk หรือ Rock ที่ไม่ยากในระดับ Beginner วิชานี้นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนเดือนต่อเดือนโดยไม่บังคับเป็นระยะยาว ส่วนทางด้านเทคนิคและทฤษฎีก็จะผสมผสานไปในบทเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ในขณะเดียวกันกับการเล่น Rhythm ในจังหวะต่างๆ ที่ไม่ยากนักในช่วงแรกนักเรียนสามารถพัฒนาการเล่น Acoustic Guitar ไปจนถึงระดับ Advance ได้กับคณาจารย์ที่มีความสามารถและประสบการณ์ของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ
อายุ : 10 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 1 ปี
รูปแบบการเรียน: เรียนเดี่ยว หรือ กลุ่ม ( กลุ่มละประมาณ 1-4 คน )
หมายเหตุ:
Vocal Course
คำนิยาม: ขับร้อง
รายละเอียด: วิชานี้โรงเรียนดนตรีสยามกลการ มี Course สั้นๆ ที่สามารถให้นักเรียนหรือผู้ที่ชอบร้องเพลงได้ลงเรียนได้หลาย Course เช่น Pop vocal, Folk and Country Vocal หรือแม้แต่ Vocal Course ในแบบ Traditional การสอนวิชาการร้องตั้งแต่บังคับลมหายใจ การยืนที่ทำให้ร้องเพลงได้เต็มเสียง Head Tone, Chest Tone, Interval การซ้อม Scale Warm Up และรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะทำให้การเรียนร้องเพลงของนักเรียนได้ผลหรือเห็นการพัฒนาได้อย่างชัดเจน สามารถขึ้นร้องเพลงในงานต่างๆ หรือ Concert ได้อย่างไม่อายใคร คณาจารย์ของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ ยังคงคำนึงถึงความสนุกสนานความสุขในการเรียนร้องเพลงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดด้วย
อายุ: 10 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 2 ปี
รูปแบบการเรียน: เรียนเดี่ยว หรือ กลุ่ม ( กลุ่มละประมาณ 1-4 คน )
หมายเหตุ:
Flute Course
คำนิยาม: ฟลู้ท
รายละเอียด: หลักสูตรวิชา Flute นั้น โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ได้สอนตั้งแต่พื้นฐานการวางตำแหน่งของรูปปากที่ถูกต้อง การปรับโทนเสียงในขณะเล่น และส่วนประกอบของเครื่องดนตรี เช่น Head Joint, Body, Foot Joint การวางท่าทางขณะเล่น การหายใจที่ถูกวิธี การบังคับลิ้น และเริ่มเล่นบทเพลงง่ายๆ สนุกหลากหลาย Style จนไปถึงระดับ Advance โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พร้อมจะพัฒนาให้ไปสู่มืออาชีพในอนาคต
อายุ: 12 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 3 ปี
รูปแบบการเรียน: เรียนเดี่ยว หรือ กลุ่ม ( กลุ่มละประมาณ 1-4 คน )
หมายเหตุ:
Saxophone Course
คำนิยาม: แซกโซโฟน
รายละเอียด: วิชา Saxophone ของสถาบันดนตรีสยามกลการ เน้นพื้นฐานที่ให้นักเรียนจะได้รับความรู้ ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ การ Set Up การเรียนรู้ถึงชิ้นส่วนต่างๆ บน Saxophone และนักเรียนต้องจำให้ได้ว่ามีชื่ออะไรบ้าง การใช้ Reeds และ Mouthpiece การวางท่าทางนั่ง หรือยืน เวลาเล่น ตลอดจนรูปปากเวลาเล่น การหายใจ การบังคับลิ้น Scale, Exercise, Tone Range สำคัญที่สุดให้นักเรียนเล่นเพลงง่ายๆ เพื่อกระตุ้นให้อยากฝึกซ้อม สนุกกับการเล่น Saxophone และพร้อมจะเป็นนักดนตรีมืออาชีพต่อไป
อายุ: 12 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 3 ปี
รูปแบบการเรียน: เรียนเดี่ยว หรือ กลุ่ม ( กลุ่มละประมาณ 1-4 คน )
หมายเหตุ:
Junior Violin Course : JVC
คำนิยาม: ไวโอลิน สำหรับเด็ก
รายละเอียด: หลักสูตร JVC หลักสูตรไวโอลินสำหรับเด็ก ที่ถูกพัฒนาจากความสำคัญของทักษะดนตรี โดยนำมาออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านดนตรีของเด็กในช่วงวัย 4-7 ปี เด็กในช่วงวัยนี้ ไม่ชอบอยู่เฉย มักมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากร่างกายที่กำลังเจริญเติบโต มีพลังงานมาก ดังนั้นหลักสูตร JVC นี้จึงมีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กเกิดประสบการณ์เรียนไวโอลินกับทักษะที่ครบถ้วน ตั้งแต่การฟัง ร้อง เล่น อ่าน และเขียนโน้ต เป้าหมายของหลักสูตรนี้ คือ ต้องการให้เด็กที่เรียนเกิดความรักในเครื่องดนตรีไวโอลิน มีท่าทางการเล่นที่ถูกต้อง สนุกสนานกับการเรียน ซึ่งเพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนที่อยู่ในหนังสือเรียน ประกอบด้วย…
1. บทเพลง
2. แบบฝึกหัด บันไดเสียง
3. การร้องโซลเฟจ
4. ประวัติผู้ประพันธ์บทเพลง
5. ทฤษฎีดนตรี
6. การประสมวงดนตรี

นอกจากนี้การแสดงคอนเสิร์ตยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เรียนหลักสูตร JVC ในทุกๆ 4 เดือนเด็กๆ จะได้ฝึกความกล้าแสดงออกด้านดนตรี และเมื่อครบ 1 ปี เด็กๆ มีการวัดประเมินผล จากทางสถาบันดนตรียามาฮ่า เพื่อให้ผู้ปกครอบทราบถึงพัฒนาการทางด้านดนตรีของนักเรียน อายุ :5-7 ปี ขึ้นไป ระยะเวลาตลอดหลักสูตร :ประมาณ 1 ปี รูปแบบการเรียน :เรียนเดี่ยว หรือ กลุ่ม ( กลุ่มละประมาณ 1-4 คน ) หมายเหตุ :

Violin Course
คำนิยาม: ไวโอลิน
รายละเอียด: เน้นการวางพื้นฐานที่ถูกต้อง ตั้งแต่ท่าทางการเล่นที่ถูกต้องสวยงาม สัมผัสกับการเล่นบทเพลงหลากหลายสไตล์ เช่น Popular, Classical, Jazz เป็นต้น โดยฝึกการเล่นบทเพลงควบคู่ไปกับ Accompaniment ซึ่งเสียงดนตรีสดใสไพเราะจากวง orchestra ระดับโลก นอกจากนี้การเรียนหลักสูตรไวโอลินโรงเรียนดนตรีสยามกลการยังมีการสอบเพื่อวัด และประเมินผลการเรียน จากผู้เชี่ยวชาญ จากทีมวิชาการสถาบันดนตรียามาฮ่า ตั้งแต่ระดับ Grade 10-5 นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันเวทีระดับประเทศ Yamaha Thailand Music Festival ที่จัดขึ้นยิ่งใหญ่ทุกปี สามารถเลือกเข้าแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยว และประเภทวง เพื่อสร้างประสบการณ์ทางการเล่นไวโอลิน ทั้งหมดนี้คณาจารย์ ผู้สอนได้ผ่านการคัดเลือก สอบวัดระดับ และผ่านการอบรมการเรียนการสอนหลักสูตร Violin จากสถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
อายุ: 8 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 4 ปี
รูปแบบการเรียน: เรียนเดี่ยว หรือ กลุ่ม ( กลุ่มละประมาณ 1-4 คน )
หมายเหตุ: