สินค้า

CVP-609

Real Grand Expression, with the dramatic resonance of a deep subwoofer, plus a rich supply of instrument Voices provide incredibly natural and realistic-sounding performances.

Description

Real Grand Expression, with the dramatic resonance of a deep subwoofer, plus a rich supply of instrument Voices provide incredibly natural and realistic-sounding performances.

In addition to the NW(Natural Wood) keyboard with synthetic ivory keytops, the 88-key Linear Graded Hammers reproduces the unique weight of each key over the entire keyboard. A GP Response Damper Pedal gives you the same sense of control as a grand piano and the RGE Sound Engine provides exquisite playing response and tremendous expressive power letting you to play however you want. The audio design has been reworked from previous models including an additional subwoofer so that during ensemble performance, the low tones of bases and kick drums are reproduced with even greater intensity. From professional piano performance to simply discovering the joy of music for the first time, the CVP-609 can fulfill anyone’s piano playing dreams.

good-design

คุณสมบัติ

“Real Grand Expression” Sound, touch, pedals–perfectly integrated to give you the sensation of playing a grand piano.

CLP-545-real-grand-expression

By harmonizing the three key elements of sound, touch and pedals in a single piano, the CVP Series gives you the feeling that you are playing a grand piano.

CVP-601-title-achieves-grand-piano

The RGE Sound Engine delivers the ultimate expressive capability.

The Clavinova uses the RGE (Real Grand Expression) Sound Engine,the next-generation piano sound source. This lets you enjoy the playing response and expressive capability of a concert grand piano.
It features a new Smooth Release function which can express sound with great clarity, and clearly enunciate staccato notes with the sound of lingering resonance heard when gently lifting your fingers from the keys. It succeeds in capturing the essence of a piano performance to create grand piano-like, richly expressive experiences.

CVP-601-the-benefits-of-smooth-release

Subtly reproduces resonance with the depth you hear from an acoustic piano.

Clavinova subtly reproduces even the unique resonances of an acoustic piano. It features String Resonance that expresses the
mellow sounds of the other strings resonating, and Key-Off samples that actually deliver the delicate change in sound the instant the damper touches the string, just before you raise your finger from the key. The addition of these sounds results in tonal resonances that are not only beautiful, but also deep and rich.

Experience real piano touch with Yamaha’s Natural Wood keyboard.

natural-wood

The Clavinova NW (Natural Wood) keyboard could only be made by Yamaha, with woodworking techniques perfected from over a century of building fine acoustic pianos. Like a grand piano, the keys are made of solid wood that has undergone the long drying process required for use in a musical instrument. By selecting only the highest quality sections of each piece of wood, keys that are more resistant to warping and deforming than those of laminated wooden keyboards are created. The keys have three sensors, like the GH3 keyboard, that amplify sensitivity to the pianist playing them. Combined with the solid texture of wood, this provides an outstanding playing experience and performance.

Synthetic ivory keytops remain tactile during long performances.

Pianists enjoy a touch that clings firmly to their fingers, just like the ivory keyboards historically used in top-class pianos. Synthetic ivory keytops feature a soft, slightly porous surface that gives all keys added grip and natural friction for improved ease in playing, especially during long performances or practice sessions. The keys’ smooth,
refined texture imparts a feeling of luxury and is easy to clean.

88-key Linear Graded Hammers reproduce a unique weight for each key, a first for digital pianos.

Each key in the Clavinova keyboard has a unique weight. On a traditional acoustic piano, the strings are short and narrow in the treble section and get progressively thicker and longer in the bass section. To produce an even sound, the hammers hitting the keys become larger from low to high. Thanks to the 88-key Linear Graded Hammers, this is the first digital piano to precisely recreate the keyboard touch of a grand piano where the weight, touch and return of every key is different. Since the experience is extremely close to that of a grand piano, you can achieve better playing technique.

88-key-linear-granded-hammers

The Hammers of all 88 keys have different weights.

The GP Response Damper Pedal provides an authentic grand piano pedal feel.

The damper pedal is an important piano-playing element because it continuously varies the sound as you press it down. The Clavinova provides acoustic piano behavior by constantly detecting the amount of pedal travel and finely adjusting the amount of note elongation and reverberation. Additionally, the GP Response Damper Pedal reproduces the typical grand piano feeling, for example less resistance when starting to press and a heavy feeling when the pedal begins to take effect. As a result, players achieve greater control when operating the damper pedal.

gp-response-damper

response-gp-response

Piano Room: your choice of piano and location.

The CVP-609 offers a great new feature called Piano Room that you can use when you really want to concentrate on piano performance and savor the piano sound. You can select from among four types of pianos – grand, pop grand, upright and honky-tonk – and also a playing location, such as concert hall, cathedral or stage. Instantly, the tone quality changes to match that piano and place, giving your performance a totally different feel. When you’re playing the grand piano or pop grand, you can even choose to have the “virtual” piano lid open or closed.

CVP-601-title-wide-variety

The CVP Series provides many instrument Voices, in addition to piano.
Have fun playing different sounds, and producing the expressiveness unique to each instrument.

Super Articulation 2 Voices reproduce true effects, as if you are playing that actual musical instrument.

Yamaha’s Super Articulation Voices that provide genuine performance attributes of non-keyboard instruments are now supplemented by an even more extensive set of enhanced Super Articulation 2 Voices. SA2 Voices automatically add the nuances unique to each instrument. For example, legato, glissando and vibrato in wind instruments and the new SA2 Violin. Moving smoothly from Voice to Voice, you’ll achieve performances that sound like they’re naturally performed by a virtuoso of that instrument, instead of from the keys of a piano.

CVP-601-title-play-along

Styles

Accompaniment Styles let you play along with virtual bands in numerous genres including rock and jazz. Change the Style and you can perform the same piece with a completely different mood.

Music Finder

Music Finder is useful when you can’t decide on the right Style or a Voice for ensemble performance. All you have to do is choose the name of the song you want to play and the CVP will call up the proper settings so you can get playing right away.

Style Recommender

Style Recommender allows you to quickly find a Style that suits the way you want to play. Just play a bar or two of a simple rhythm, and a list of Styles that match it will be displayed.

CVP-601-title-guide-functions

On-Screen score display shows you what to play and when.

CVP-601-on-screen-score

Follow along with the bouncing ball shown on the score as you play, to be sure of never losing your place.

Enjoy performing − even if you’re just starting out.

CVP-601-enjoy-performing

The guide lamps wait until you play the correct note, so you can practice at your own pace.

title-enjoy-karaoke

Plug in a microphone for vocal performances.

plug-in-microphone

Plug in a microphone, and you can sing along with your playing.
Play accompaniment to your own composition, or play along with a talented friend. Singing will add more fun to your home parties.

Throw a karaoke party.

throw-a-karaoke-party

You can enjoy karaoke backed up by songs stored in your Clavinova or downloaded from the internet. The lyrics are shown on the display*, and the letters change color as the song advances, so it’s perfect for bursting into song. Display the lyrics on a big TV screen so everyone can join in and the party will pick up steam.
* Only if the song data includes lyrics.

Enrich your vocals with harmony.

enrich-your-vocals-harmony

Vocal Harmony 2 (VH2) offers advanced sounding harmonies. It lets your vocals enrich with the lush harmonies of a chorus, applied to your singing voice.
Also VH2 provides matching effects like Delay or EQ on your songs easily, so you can enjoy your vocal performance much more.

CVP-601-title-discover

Apps

CVP-601-app

If you use an iPad, iPhone or iPod touch, Yamaha apps will make playing more convenient and enjoyable. Play a song and easily set the ideal Voice and accompaniment Style. Record your own performance and share it with a friend. Check out the apps and find the ones that meet your needs.

Note: Some apps require a connection to your instrument. To use apps connectivity, a wireless* or wired connection (with Yamaha i-MX1) are necessary.
*Wireless connection requires a wireless router and the bundled USB wireless LAN adapter. The USB wireless LAN adapter may not be included depending on locale due to local regulations.

Keyboard Apps

Online Services

Visit our Yamaha MusicSoft online store to browse thousands of playalong songs designed to help you play your favorite songs by your favorite artists, following the notes and chords you play on your keyboard. A diverse collection of accompaniment Styles put a professional band at your fingertips. Styles are great for practice or performances, and are a handy songwriting tool as well

Yamaha Music Soft

CVP-601-title-other-features

Controlling functions is easier than ever, giving you immediate access to what you want to do.

The easy-to-understand user interface has a touch panel that makes it simple to operate.
Other buttons are laid out in easy-to-see and -reach locations on the control panel. The CVP-609 is simply unrivaled for ease of use.

controlling-functions

Customize your control panel as you like.

– Bookmarks for your favorite Voices and Styles.
– Shortcuts on the Home display.
– Assign your favorite functions to the ASSIGNABLE buttons.

USB Audio for recording your own performance.

The USB Audio Recorder* to record your performances on a USB flash memory for storage on your PC. This lets you compare two different performances to gauge your progress, or listen to them on a portable music player.
* Stored in WAV, MP3 format.

[Other Functions]
– Pitch Shift : Change the key without changing the tempo.
– Time Stretch : Slow down or speed up the tempo without changing the pitch.
– Vocal Cancel :Cancel or suppress signals like vocals and solos that exist in the center of an audio file.

Delivers powerful bass for greater enjoyment of ensemble performances.

The acoustic design has been reworked from previous models including an additional subwoofer so that during ensemble performance, the low tones of bases and bass drum are reproduced with even greater intensity. From professional piano performance to simply discovering the joy of music for the first time, the CVP-609 can fulfill anyone’s piano playing dreams.

“Intelligent Acoustic Control” provides a full, balanced sound with rich lows and clear highs even at low volumes.

Volume adjustment is convenient for playing at home, where sometimes others may prefer you to play softly. You’ve probably experienced the fact that when the volume is low, it is difficult to hear treble and bass. On a Clavinova, however, the Intelligent Acoustic Control (IAC) automatically adjusts the sound, so you enjoy proper sound balance even at low volumes. Additionally, the volume dial automatically makes fine adjustments to the overall sound of the speaker system (EQ) at low volume. This ability to adjust volume without losing the rich and balanced sound is an exclusive Yamaha benefit, ensuring you always play with the utmost sound quality.

Yamaha’s latest sound engineering technology, “Acoustic Optimizer”.

The “Acoustic Optimizer” system has been created to enrich and control resonance by physically adjusting the flow of sound waves, thanks to its design and positioning within the instrument. The combination of Acoustic Optimizer and digital technologies gives the CVP Series an incredible expressive capability.

acoustic-optimizer

A piano appearance with the benefit of many advanced features.

When the key cover is closed, your CVP has the calm ambience of a piano. When it is open, you see an efficiently laid out control panel. CVP-609 features the traditional strong points of the CVP Series that let you explore new ways to enjoy music, along with the genuine expressiveness of a piano.

advanced-features

ภาพ & เสียง

DEMO


【DEMO】 Yamaha Clavinova CVP-600 Series

Features


Yamaha Clavinova CVP-600 Series – Voices


Yamaha Clavinova CVP-600 Series – Styles


Yamaha Clavinova CVP-600 Series – Music Finder


Yamaha Clavinova CVP-600 Series – Style Recommender


Yamaha Clavinova CVP-600 Series – Audio Functions


Yamaha Clavinova CVP-600 Series – Piano Room

ข้อมูลจำเพาะ

ขนาด / น้ำหนัก

ขนาด ความกว้าง 1,426 mm (56-1/8″) | polished finish: 1,429 mm (56-1/4″)
ความสูง 868 mm (34-3/16″) | polished finish: 872 mm (34-5/16″)
ความลึก 612 mm (24-1/8″) | 612 mm (24-1/8″)
น้ำหนัก น้ำหนัก 81 kg (178 lbs., 9 oz.) | polished finish: 84 kg (185 lbs., 3 oz)

คอนโทรล อินเตอร์เฟส

คีย์บอร์ด จำนวนคีย์ 88
ประเภท Natural Wood (NW) Keyboard with Synthetic Ivory Keytops (with real-wood white keys)
ทัช เซนสิทิวิตี้ Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2

Control Interface

Keyboard 88-key Linear Graded Hammers Yes

คอนโทรล อินเตอร์เฟส

เพดัล จำนวนเพดัล 3
ฮาล์ฟ เดพัล Yes
ฟังค์ชัน Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, Volume, etc.

Control Interface

Pedal GP Response Damper Pedal Yes

คอนโทรล อินเตอร์เฟส

หน้าจอ ประเภท TFT Color Wide LCD
ขนาด 8.5 inch (800 x 480 dots WVGA )

Control Interface

Display Touch Screen Yes

คอนโทรล อินเตอร์เฟส

หน้าจอ สี Color
ฟังค์ชันแสดงโน้ตเพลง Yes
ฟังค์ชันแสดงเนื้อเพลง Yes
ฟังค์ชันดูไฟล์ Text Yes
ภาษา English, Japanese, German, French, Spanish, Italian
พาแนล ภาษา English

ตัวเครื่อง

ฝาปิดคีย์ ลักษณะฝาปิดคีย์ Folding
ที่วางโน้ต Yes
ที่ยึดโน้ต Yes

Voices

Tone Generation Piano Sound RGE (Real Grand Expression)

เสียง

การสร้างเสียง สเตอริโอ ซัสเทน แซมเพิล Yes
คีย์ออฟ แซมเพิล Yes
ความก้องของสาย Yes
สมูธ รีลีส Yes
แดมเปอร์ เรโซแนนซ์ Yes
โพลีโฟนี จำนวนโพลิโฟนี (สูงสุด) 128 + 128
พรีเซ็ต จำนวนเสียง 1,140 Voices + 35 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices + GM2 + GS (for GS Song Playback)
เสียงหลัก 164 Super Articulation Voices, 30 Super Articulation 2 Voices, 43 MegaVoices, 96 Natural! Voices, 31 Sweet! Voices, 80 Cool! Voices, 102 Live! Voices, 30 Organ Flutes! Voices
คัสตอม แต่งเสียง Yes

Voices

Compatibility XG, XF, GS (for Song Playback), GM, GM2

เอฟเฟ็กต์

ประเภท รีเวิร์บ 44 Preset + 3 User
คอรัส 106 Preset + 3User
มาสเตอร์ คอมเพรสเซอร์ 5 Preset + 5 User
มาสเตอร์ อีควอไลเซอร์ 5 Preset + 2 User
ส่วนอีควอไลเซอร์ 27 Parts

Effects

Types Insertion Effect 310 Preset + 10 User
Variation Effect 308 Preset + 3 User
Vocal Harmony VH2: 44 Preset + 60 User

สไตล์จังหวะ

พรีเซ็ต จำนวนพรีเซ็ตสไตล์ 566
สไตล์หลัก 468 Pro Styles, 55 Session Styles, 7 Free Play Styles, 36 Pianist Styles
ฟิงเกอริง Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard
สไตล์คอนโทรล INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3
คัสตอม สไตล์ ครีเอเตอร์ Yes
ฟังค์ชันอื่นๆ ค้นหาดนตรี 2,500 Records
One Touch Setting (OTS) 4 for each Style

Accompaniment Styles

Other Features Style Recommender Yes

แอคคอมพานิเมนต์ สไตล์

รูปแบบไฟล์ Style File Format GE (Guitar Edition)

เพลง

พรีเซ็ต จำนวนเพลงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 124
บันทึก จำนวนแทร็ค 16
ความจุข้อมูล approx. 300 KB/Song
ฟังค์ชันบันทึก Yes
ข้อมูลที่อ่าน/เล่นได้ เล่นเพลง SMF (Format 0 & 1), ESEQ, XF
บันทึก SMF (Format 0)

Functions

Demo Yes

ฟังค์ชัน

ชุดการตั้งค่า จำนวนปุ่ม 8
คอนโทรล Registration Sequence, Freeze
บทเรียน/ไกด์ บทเรียน/ คู่มือ Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo
บทเรียน / บทชี้นำ ไฟนำ Yes
บทเรียน/ไกด์ Performance Assistant Technology (PAT) Yes

Functions

Piano Room Yes

ฟังค์ชัน

บันทึกไฟล์ออดิโอ เล่นเพลง .wav, .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
บันทึก .wav, .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3)

Functions

USB Audio Time Stretch Yes
Pitch Shift Yes
Vocal Cancel Yes
Miscellaneous Dual/Layers Yes
Split Yes
Metronome Yes
Tempo Range 5 – 500, Tap Tempo
Transpose -12 – 0 – +12
Tuning 414.8 – 440 – 466.8 Hz
Scale Type 9
Intelligent Acoustic Control (IAC) Yes

การเก็บข้อมูลและการเชื่อมต่อ

การเก็บข้อมูล อินเทอร์นอล เมโมรี approx. 6.7 MB
เอ็กซ์เทอร์นอล ไดรเวอร์ Optional USB Flash Memory (via USB to DEVICE)
การเชื่อมต่อ หูฟังแบบครอบศีรษะ x 2
ไมโครโฟน Input Volume, Mic./Line In
MIDI In/Out/Thru
AUX อิน Stereo Mini
AUX เอาต์ (R, L/L + R)
AUX เพดัล Yes
วีดีโอ เอาต์ Yes
การต่อเชื่อม RGB OUT Yes
การเชื่อมต่อ USB TO DEVICE Yes (x 2)
USB TO HOST Yes

แอมพลิฟายเออร์และลำโพง

แอมพลิฟายเออร์ (30 W + 30 W) x 2 + 80 W
ลำโพง 20 cm x 1 + 16 cm x 2 + 5 cm x 2 + 3 cm (dome) x 2

Amplifiers and Speakers

Acoustic Optimizer Yes

Power Supply

Power Consumption 60 W

Accessories

Accessories Owner’s Manual, Data List, “50 Greats for the Piano” Music Book, My Yamaha Product User Registration, AC Power Cord, Bench (included or optional), USB Wireless LAN Adapter (may be included depending on your locale.)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CVP-609”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • หมวดสินค้า

    • No product categories exist.
  • ยี่ห้อ