บริการซ่อมเครื่องเสียง/ พีเอ/ อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องเสียง/ พีเอ/ อิเล็กทรอนิกส์

ในปัจจุบัน สินค้าเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงยามาฮ่า  ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในตลาดประเทศไทย   ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้สินค้าของ ยามาฮ่าได้ตามความต้องการ

แต่เมื่อใดก็ตาม ที่สินค้าที่ใช้เกิดปัญหาขัดข้อง ทางบริษัทฯไม่ละเลยถึงการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯ มีบริการซ่อมเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงที่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไว้รองรับสินค้าที่เกิดอาการเสียหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ     ทางลูกค้าสามารถไว้วางใจในการ รับบริการซ่อมเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงได้จากศูนย์บริการฯ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร

ทำไมต้องซ่อมที่ศูนย์บริการยามาฮ่า

เนื่องจากในปัจจุบันมีศูนย์บริการและร้านรับซ่อมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อยู่ทั่วไป รับซ่อมสินค้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภททุกยี่ห้อ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างที่ทางผู้บริโภคเลือกใช้ แต่ศูนย์บริการยามาฮ่า เป็นศูนย์บริการที่เปิดเพื่อบริการซ่อมเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงยามาฮ่าโดยเฉพาะ ซึ่งบริการการซ่อมโดยเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์และมีทักษะความชำนาญในการซ่อมเครื่องยามาฮ่า มีอุปกรณ์การซ่อมสินค้าที่ได้มาตรฐาน และใช้อะไหล่แท้ของยามาฮ่าในการซ่อมเท่านั้น ซึ่งอะไหล่แท้ได้นำเข้าจากประเทศผู้ผลิตสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นอะไหล่ตัวเดียวกับสินค้าประเภทนั้นๆ มีการคืนอะไหล่ที่เปลี่ยนให้กับลูกค้าเพื่อยืนยันการซ่อมจริงสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้าของยามาฮ่าในการได้รับบริการที่ดีจากศูนย์บริการซ่อมเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงยามาฮ่า

Service Rate : อัตราค่าบริการ

สินค้า
ประเภทสินค้า
ค่าบริการ
Audio Receiver / Amplifer 800 บาท
Speaker / Subwoofer 600 บาท
Desktop Audio 600 บาท
Other
600 บาท
PA Digital Mixer 1,500 บาท
Mixer / Power Mixer 1,000 บาท
Other 600 บาท
MI All 800 บาท

***หมายเหตุ***
• ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Yamaha Service Center : ศูนย์บริการ

ศูนย์บริการเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงยามาฮ่า (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 3 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2215-2626 – 39 ต่อ 1501, 1502
โทรสาร : 0-2216-2028
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บริการแจ้งซ่อมเครื่องเสียง / พีเอ / อิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มเพื่อขอรับบริการแจ้งซ่อมเครื่องเสียง / พีเอ / อิเล็กทรอนิกส์ได้   ที่นี่