บริการอะไหล่/ อุปกรณ์เสริม

ทุกวันนี้ ในการซ่อมสินค้าทั่วไป นอกจากการซ่อมแล้ว อะไหล่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้สำหรับงานซ่อม เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตสินค้ามีความละเอียดสูง อะไหล่ของสินค้าจึงมีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงเช่นเดียวกัน เพื่อให้สินค้าของยามาฮ่ามีประสิทธิภาพที่ดี ดังนั้นการใช้อะไหล่แท้ของยามาฮ่าจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า อะไหล่ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจะช่วยให้สินค้าของท่านใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม และจะไม่ทำให้สินค้าของท่านเกิดปัญหาหรือเสียหาย เนื่องจากสาเหตุอะไหล่ไม่ได้คุณภาพ

อะไหล่แท้ของยามาฮ่านำเข้าจากประเทศผู้ผลิต เพื่อนำมาใช้บริการในการซ่อมและจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ในบางครั้งอะไหล่เทียบบางตัวสามารถใช้แทนกันได้ แต่หากขาดซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน อาจจะทำให้สินค้าของท่านเกิดการชำรุดและเสียหายขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดในอนาคต

ศูนย์บริการฯ บริการจำหน่ายอะไหล่แท้และอุปกรณ์เสริมสำหรับสินค้าเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงยามาฮ่าให้กับลูกค้าทั่วไปโดยระบุตำแหน่งของอะไหล่ และรุ่นเครื่อง ตัวอย่างอะไหล่ หรือรหัสสินค้าโดยตรง รวมทั้งจำนวนชิ้นที่ต้องการ และชำระค่าอะไหล่เป็นเงินสด หรือถ้าต้องการใช้ บริการส่งอะไหล่ให้ถึงที่บ้าน สามารถทำได้โดย การโอนค่าอะไหล่ พร้อมค่าขนส่ง ผ่านทางธนาคารที่ระบุไว้ ในตารางด้านล่างนี้

วิธีการโอนเงินมายัง บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

1. ประเภทกระแสรายวัน ตามบัญชีธนาคารที่ระบุด้านล่างนี้ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบกับทางแผนกอะไหล่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่      หมายเลขโทรศัพท์ 02-215-2626-39 ต่อ 1503, 1515     ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.

ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สยามสแควร์ 152-3-07083-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ สยามสแควร์ 038-3-04808-6
ธนาคารกรุงไทย ปทุมวัน 008-6-08860-2

2. เมื่อท่านชำระผ่านทางบัญชีแล้ว กรุณา FAX. ใบโอนเงินมายังศูนย์บริการฯ โทรสาร 02-216-2028

ในกรณีที่สั่งอะไหล่จากต่างประเทศ
1. หากอะไหล่มีมูลค่าสูงกว่า 1,000 บาท ลูกค้าต้องวางเงินมัดจำ 50% ของราคาอะไหล่
2. หากอะไหล่มีมูลค่าน้อยกว่า 1,000 บาท ลูกค้าต้องวางเงินมัดจำเต็มจำนวนของราคาอะไหล่

บริการแจ้งซ่อมอะไหล่ / อุปกรณ์

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มเพื่อขอรับบริการแจ้งซ่อมอะไหล่ / อุปกรณ์ได้ ที่นี่